Blogs

1915-ին, Հայերուն դէմ գործուած ջարդերուն դատական ազդեցութիւններն ու անոնց ատենական եւ արտադատական հնարաւոր վճիռները

100 տարիներ անցած են արդէն, Օսմանեան հայերու դէմ գործուած ոճիրին , որուն գործօնութիւնը երբեք չէ դադրած: (Այստեղ «օսմանեան հայեր» անուանումը օգտագործուած է նկատի ունեցածզոհերուն Օսմանեան կայսրութեան բնակիչներ ըլլալն ու անկէ ճողոպրած ըլլալու իրողութիւնը.

Résumé de ma conception juridique à l'encontre du "génocide arménien"

100 ans ont déjà passé depuis la perpétration du crime commis contre les arméniens ottomans et les effets du crime n’ont jamais cessé : (on utilise l’appellation « arméniens ottomans » vu que les victimes étaient des citoyens et des ressortissants de l’empire ottoman ; mais vu leur origine, leur culture, leur langue, leur religion, leur tradition, leur histoire, leur race, ils étaient au vrai s

Pages